Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 3103 - 3119

Rozhodnutí:

3103 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
3104 Řízení před soudem: přezkum výsledku části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu
3105 Řízení před soudem: chybějící předmět soudního řízení Katastr nemovitostí: obnova katastrálního operátu
3106 Správní trestání: ústní jednání; doručování předvolání
3107 Daň z příjmů: sleva na dani; ekonomické principy běžných obchodních vztahů
3108 Daň z příjmů: příjmy ze závislé činnosti; spolupráce se zahraniční pracovní agenturou Právo Evropské unie: volný pohyb služeb
3109 Právo na informace: žádost o soudní rozhodnutí; úhrada za vyhledání informací, které nelze poskytnout
3110 Rozhlasové a televizní vysílání: upozornění vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání; uložení sankce
3111 Ochranné známky: klamavost; pravděpodobnost záměny
3112 Vojáci z povolání: propuštění ze služebního poměru z důvodu organizačních změn
3113 Sociální služby: zvládání dietního režimu; příspěvek na péči
3114 Důchodové pojištění: náhradní doba pojištění
3115 Školství: odložení kontroly studia; dodatečný zápis
3116 Odpady: souhlas k provozování mobilní recyklační linky
3117 Stavební řízení: dodatečné povolení stavby
3118 Volby do zastupitelstev krajů: reprezentativní mandát člena zastupitelstva; ochrana zastupitele před nezákonným zásahem do výkonu mandátu
3119 Kompetenční spory mezi soudy v občanském soudním řízení a ve správním soudnictví: podíl zástupce na odměně zastupovaného exekutora