Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 3087 - 3102

Rozhodnutí:

3087 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
3088 Řízení před soudem: právo na opravu a výmaz záznamů vedených v Schengenském informačním systému
3089 Řízení před soudem: aktivní legitimace společenství vlastníků jednotek; ochrana hmotných práv
3090 Řízení před soudem: povaha rozhodnutí o výsledku odborné justiční zkoušky
3091 Daňové řízení: postup k odstranění pochybností Daň z přidané hodnoty: uplatnění nadměrného odpočtu
3092 Daň z příjmů: sleva na dani z titulu investiční pobídky; období uplatnění slevy
3093 Daň z příjmů: rezerva jako daňový výdaj
3094 Cla: antidumpingové clo
3095 Ceny: cenová regulace; věcně usměrňované ceny u sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálního odpadu
3096 Místní poplatky: vyměření poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
3097 Rozhlasové a televizní vysílání: lhůta pro podání žádosti o prodloužení doby platnosti licence k rozhlasovému vysílání
3098 Veřejné zakázky: námitky proti posouzení nabídek; mimořádně nízká nabídková cena
3099 Opatření obecné povahy: zásady územního rozvoje; velké větrné elektrárny
3100 Pozemní komunikace: zvláštní užívání pozemní komunikace
3101 Silniční provoz: dohled na bezpečnost a plynulost provozu; uložení kauce
3102 Mezinárodní ochrana: určení státu příslušného k posouzení žádosti