Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 3070 - 3086

Rozhodnutí:

3070 Správní trestání: bezpečnost práce; určení zaměstnavatele
3071 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti ústředního správního orgánu
3072 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí o neosvobození od soudních poplatků
3073 Detail
3074 Řízení před soudem: žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu Silniční provoz: výběr kauce
3075 Daň z příjmů: osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku
3076 Daň z příjmů: poplatek za zprostředkování; uznatelnost výdaje
3077 Autorský zákon: bezúplatná zákonná licence Ochranné známky: námitky proti zápisu; podání přihlášky v dobré víře
3078 Ochranné známky: podání přihlášky ochranné známky v dobré víře
3079 Veterinární péče: vydání závazného pokynu
3080 Zaměstnanost: výkon nelegální práce
3081 Sociální zabezpečení: vrácení nesprávně vyplacené částky; vdovecký důchod a starobní důchod
3082 Důchodové pojištění: povaha oznámení o náhradě důchodu; přesídlování cizinců
3083 Pozemní komunikace: určení existence veřejně přístupné účelové komunikace; definiční znaky
3084 Územní řízení: opakované veřejné ústní jednání; doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí
3085 Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu náboženství
3086 Mezinárodní ochrana: opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany; odkladný účinek žaloby