Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 3013 - 3031

Rozhodnutí:

3013 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
3014 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; důkazní břemeno Přestupky: přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
3015 Daňové řízení: uplatnění daňové ztráty
3016 Daňové řízení: zahraniční dožádání; práva daňového subjektu
3017 Daň z přidané hodnoty: zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím; náhrada za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti
3018 Stavební řízení: námitky; právo nahlížet do spisu; přezkum závazného stanoviska
3019 Stavební řízení: zákaz změny v užívání stavby
3020 Veřejné zakázky: technické kvalifikační předpoklady uchazeče; krácení rozhodného období
3021 Doprava: registrace silničních vozidel
3022 Regulace reklamy: reklama na doplněk stravy; průměrný spotřebitel
3023 Právo na informace: odepření poskytnutí informace; nová informace vzniklá při přípravě rozhodnutí
3024 Pobyt cizinců: odůvodnění rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
3025 Katastr nemovitostí: totožnost věci v řízení o opravě chyby v katastrálním operátu; zápis poznámky o nařízení exekuce
3026 Kompetenční spory: zaplacení náhrady škody
3027 Zaměstnanost: znaky závislé práce
3028 Pozemní komunikace: určení kategorie pozemní komunikace; vztah staré a nové právní úpravy pozemních komunikací
3029 Matriční evidence: změna příjmení; registrované partnerství
3030 Vojáci z povolání: řízení o odnětí hodnosti
3031 Školství: funkce asistenta pedagoga