Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 7/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 575 - 602

Rozhodnutí:

575 Pobyt cizinců: kompetenční výluka
576 Ceny: nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
577 Daň z příjmů právnických osob: zdanění úroků z úvěrů podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění
578 Provoz na pozemních komunikacích: jízda do křižovatky couváním
579 Důchodové pojištění: starobní Důchod a částečný invalidní Důchod
580 Hospodářská soutěž: jednání ve vzájemné shodě
581 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
582 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
583 Cenné papíry: neuveřejnění výroční zprávy o hospodaření Řízení před soudem: dokazování
584 Důchodové pojištění: zastavení výplaty částečného invalidního Důchodu
585 Služební poměr policistů: kázeňský trest a propuštění
586 Politické strany: povinnost předkládat výroční finanční zprávu
587 Daňové řízení: průkazní povinnost správce daně Daň z příjmů: úprava základu daně při sjednání cen odlišných od cen na trhu obvyklých
588 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o propuštění policisty ze služebního poměru ve správním soudnictví
589 Správní řízení: doručování
590 Daňové řízení: odvolání proti rozhodnutí o dani stanovené podle pomůcek
591 Azyl: důvody udělení azylu
592 Azyl: důvody udělení azylu
593 Vada řízení před správním orgánem jako důvod kasační stížnosti
594 Řízení před soudem: žalobní námitky
595 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
596 Výsluhový příspěvek soudců bývalých vojenských soudů
597 Správní řízení: přezkum rozhodnutí v mimoodvolacím řízení
598 Státní občanství: prohlášení o nabytí Státního občanství
599 Daňové řízení: důkazní břemeno
600 Daň z přidané hodnoty: předčasné ukončení finančního leasingu
601 Dualismus práva: pozemkové úpravy
602 Azyl: následky vstupu na území jiného státu