Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 43 - 83

Rozhodnutí:

43 Správní řízení: vyčerpání předmětu řízení
44 Rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci
45 Řízení před soudem: jiná vada Řízení
46 Řízení před soudem: přiznání odkladného účinku
47 Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy
48 Političtí vězni: nově uložený trest; zrušení odsuzujícího rozsudku po zamítnutí žádosti o jednorázovou peněžní částku Političtí vězni: nově uložený trest; zrušení odsuzujícího rozsudku po zamítnutí žádosti o jednorázovou peněžní částku
49 Řízení před soudem: podjatost soudce
50 Řízení před soudem: úkony účastníků
51 Političtí vězni: k postavení osob zařazených do táborů nucené práce
52 Kompetenční spory: přiměřené použití soudního řádu správního
53 Řízení před soudem: podjatost soudce
54 Restituce a rehabilitace: pravidla pro počítání času
55 Řízení před soudem: dokazování u dožádaného soudu
56 Řízení před soudem: doručování
57 Řízení před soudem: lhůta k podání kasační stížnosti
58 Živnostenské právo: k pojmu „provozovna“
59 Řízení před soudem: poučovací povinnost soudu Azyl: právo na spravedlivý proces před soudem
60 Správní řízení: jednání za společnost v likvidaci; doručování
61 Političtí vězni: k postavení osob internovaných v centralizačním klášteře
62 K možnostem soudní kontroly právních předpisů
63 Řízení před soudem: podání kasační stížnosti po zastavení odvolacího Řízení ze zákona
64 Stavební řízení: povolení změny stavby Řízení před soudem: vyčerpání řádných opravných prostředků Stavební řízení: povolení změny stavby Řízení před soudem: vyčerpání řádných opravných prostředků
65 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
66 Nepřípustnost kasační stížnosti
67 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost
68 Řízení před soudem: opožděnost kasační stížnosti
69 Sídlo právnické osoby Řízení před soudem: zaplacení soudního poplatku
70 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
71 Příslušnost správních soudů
72 Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
73 Řízení před správním orgánem: vázanost právním názorem soudu
74 Právo na informace: pojem „informace“; záloha na náklady spojené s poskytnutím informace
75 Správní trestání: povaha sankce
76 Političtí vězni: k pojmu „věznění“
77 Azyl: důvody udělení azylu
78 Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
79 Služební poměr příslušníků Policie ČR: odvolání z funkce ředitele útvaru ochranné služby
80 Azyl: řízení o udělení azylu
81 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
82 Řízení před soudem: odmítnutí žaloby pro předčasnost Daňové Řízení: náhradní doručení
83 Důchodové pojištění: plný invalidní Důchod