Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 2992 - 3012

Rozhodnutí:

2992 Řízení před soudem: moderační právo soudu
2993 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zajištění (zadržení) zboží
2994 Řízení před soudem: odročení jednání
2995 Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení
2996 Řízení před soudem: zastavení řízení z důvodu uspokojení navrhovatele
2997 Řízení před soudem: žalobní legitimace Cenné papíry: výkup účastnických cenných papírů
2998 Řízení před soudem: nezákonný zásah spočívající v asanaci a kácení stromů napadených kůrovcem Ochrana přírody a krajiny: lesy národního parku; správa národního parku a chráněné krajinné oblasti
2999 Správní trestání: důkaz nahrávkou telefonního hovoru
3000 Daňové řízení: prominutí daně Daně: odvod z elektřiny ze slunečního záření
3001 Daně: odvod z elektřiny ze slunečního záření
3002 Daň z příjmů: projekt výzkumu a vývoje jako písemný dokument
3003 Daň z nemovitostí: základní sazba daně
3004 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; kolize dvou shromáždění; skutečný účel shromáždění
3005 Opatření obecné povahy: místní úprava provozu na pozemní komunikaci dopravní značkou a její změna; aktivní legitimace
3006 Veřejné zakázky: přezkum úkonů zadavatele; společný slovník pro veřejné zakázky (CPV); zásada transparentnosti; zákaz diskriminace
3007 Vojenské pracovní tábory: nezákonné zbavení osobní svobody
3008 Vězeňská služba a justiční stráž: zjišťování totožnosti
3009 Pobyt cizinců: vízum za účelem strpění pobytu na území; oprávněný pobyt
3010 Mezinárodní ochrana: neudělení azylu; doplňková ochrana
3011 Kompetenční spory: uhrazení ceny za dobití SIM karty na základě tarifního vyúčtování
3012 Ochranné známky: námitky proti zápisu