Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 2974 - 2991

Rozhodnutí:

2974 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí rektora ve věci výjimky ze studijního a zkušebního řádu
2975 Řízení před soudem: přezkum usnesení o schválení územního plánu Územní samospráva: změna programu zasedání zastupitelstva obce
2976 Řízení před soudem: procesní legitimace občanského sdružení Opatření obecné povahy: návrh na zrušení opatření obecné povahy; procesní legitimace občanského sdružení
2977 Správní trestání: povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění alkoholem
2978 Daň z převodu nemovitostí: základ daně
2979 Právo na informace: povinná osoba
2980 Školství: habilitační řízení
2981 Soudy a soudci: postih jednání soudce ve výkonu funkce
2982 Pomoc v hmotné nouzi: doplatek na bydlení; odůvodněné náklady na bydlení
2983 Evidence obyvatel: zrušení údaje o místě trvalého pobytu
2984 Veřejnoprávní smlouvy: smlouva o poskytnutí účelové dotace; spory z veřejnoprávních smluv
2985 Zemědělství: zařazení do programu podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti
2986 Opatření obecné povahy: systém ekologické stability
2987 Pobyt cizinců: účinky rozhodnutí o správním vyhoštění
2988 Pobyt cizinců: povolení k přechodnému pobytu; zadržení cestovního dokladu
2989 Volby do Poslanecké sněmovny: neplatnost volby kandidáta
2990 Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění
2991 Státní sociální podpora: zjišťování příjmů společně posuzovaných osob