Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 2/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 2955 - 2973

Rozhodnutí:

2955 Správní řízení: lhůty pro zahájení a vydání rozhodnutí v přezkumném řízení; zrušení vyjádření, osvědčení nebo sdělení správního orgánu Státní občanství: osvědčení o státním občanství
2956 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
2957 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o určení lhůty k provedení úkonu
2958 Řízení před soudem: aktivní legitimace Právo na informace: řízení o stížnosti týkající se úhrady za poskytnutí informace
2959 Právo na informace: rozhodnutí o odložení žádosti o informace
2960 Správní trestání: hospodárnost řízení
2961 Daň z příjmů: reprodukční pořizovací cena
2962 Daň z příjmů: uznatelnost odpisů
2963 Daň z přidané hodnoty: vznik daňové povinnosti plátce, který uvede daň na dokladu
2964 Školství: poplatky za studium
2965 Sociální zabezpečení: vrácení přeplatku na sirotčím důchodu
2966 Zaměstnanost: zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných
2967 Stavební řízení: stavba na hranici pozemku
2968 Stavební řízení: právo na soukromí
2969 Katastr nemovitostí: oprava údajů v katastrálním operátu
2970 Opatření obecné povahy: stavební uzávěra ve formě územního rozhodnutí
2971 Mezinárodní ochrana: pochybnosti o totožnosti žadatele; povinnost setrvat v přijímacím středisku nebo v zařízení pro zajištění cizinců
2972 Pobyt cizinců: zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestu
2973 Pobyt cizinců: nové posouzení důvodů neudělení víza