Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2014
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 2938 - 2954

Rozhodnutí:

2938 Správní řízení: audiovizuální záznam; důkaz získaný v rozporu se zákonem
2939 Správní řízení: podmínky pro vydání rozhodnutí v řízení o určení právního vztahu
2940 Řízení před soudem: povaha výstrahy udělené znalci
2941 Řízení před soudem: veřejné subjektivní právo na zřízení datové schránky; ochrana před nezákonným zásahem
2942 Řízení před soudem: rozhodnutí o námitkách proti vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku Veřejné zakázky: rozhodnutí o námitkách proti vyloučení uchazeče o veřejnou zakázku
2943 Řízení před soudem: pasivní procesní legitimace v řízení o zrušení úpravy směrné části územního plánu Územní plánování: závazné limity využití území
2944 Daň z přidané hodnoty: odpočet daně; dotace
2945 Regulace reklamy: diskriminace v reklamě; snížení lidské důstojnosti
2946 Školství: standardní doba studia; poplatek za delší studium
2947 Provoz na pozemních komunikacích: právní následky dosažení celkového počtu 12 bodů v registru řidičů
2948 Stavební řízení: účastenství v řízení
2949 Zaměstnanost: zaměstnávání cizinců; povolení k zaměstnání
2950 Mezinárodní ochrana: zajištění žadatele o mezinárodní ochranu; pojem „veřejný pořádek“
2951 Pobyt cizinců: neplnění účelu pobytu; povolení k dlouhodobému pobytu
2952 Vojáci z povolání: služební pohotovost
2953 Kompetenční spory: ochrana vlastnického práva; náhrada škody; uložení povinnosti k odvrácení hrozby vzniku škody
2954 Utajované informace: bezpečnostní riziko