Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2921 - 2937

Rozhodnutí:

2921 Správní řízení: možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí Stavební řízení: nařízení odstranění stavby hrozící zřícením
2922 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti; lhůta pro podání žaloby
2923 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; vyjádření správního orgánu
2924 Řízení před soudem: určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem
2925 Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu Daň z přidané hodnoty: důkazní břemeno daňového subjektu; osvobození od daně
2926 Spotřební daně: podmínky vydání povolení opakovaně přijímat vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně
2927 Daňové řízení: započtení; přeplatek na dani
2928 Daňové řízení: povolení splátek
2929 Právo průmyslového vlastnictví: pojem „vynálezecká činnost“
2930 Obecní zřízení: žaloba ve věcech samosprávy
2931 Ochrana přírody a krajiny: povinnost prokazovat zákonný původ zvláště chráněného živočicha
2932 Územní řízení: účastenství v řízení; k pojmu „přímo dotčen na vlastnickém právu“
2933 Státní občanství: děti bývalých československých státních občanů
2934 Pobyt cizinců: povolení k zaměstnání; pracovní cesta
2935 Pobyt cizinců: stanovení doby zákazu vstupu na území v rozhodnutí o správním vyhoštění
2936 Pobyt cizinců: zajištění cizince za účelem správního vyhoštění Mezinárodní ochrana: žádost s cílem mařit výkon rozhodnutí o správním vyhoštění
2937 Místní referendum: přípustnost konání místního referenda