Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2905 - 2920

Rozhodnutí:

2905 Správní řízení: překážka litispendence
2906 Správní řízení: podjatost úřední osoby Hospodářská soutěž: poskytování služeb obecného hospodářského významu
2907 Správní rozhodnutí: charakter osvědčení; odvolání proti vyrozumění o nevydání osvědčení
2908 Řízení před soudem: rozhodnutí o výjimce z obecných požadavků na výstavbu
2909 Řízení před soudem: rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o ukončení administrace žádosti o poskytnutí dotace
2910 Řízení před soudem: přezkoumatelnost správního rozhodnutí Vojáci z povolání: platový výměr vojáka z povolání
2911 Správní trestání: porušení zákazu kouření; povinnosti provozovatele
2912 Správní trestání: výše sankce za přestupek; zahlazení odsouzení
2913 Daň z příjmů: uplatnění daňového výdaje
2914 Daň z příjmů: peněžité paušalizované plnění; příjmy ze závislé činnosti
2915 Celní právo: celní dohled nad zbožím podezřelým z porušení práv k duševnímu vlastnictví; náklady spojené s udržováním zboží
2916 Služební poměr: přezkoumání rozhodnutí služebního funkcionáře soudem; posudek psychologa bezpečnostních sborů
2917 Školství: poplatek spojený se studiem
2918 Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana
2919 Místní referendum: přípustnost položené otázky; zásada svobodné politické soutěže a neutrality veřejné moci; informace o účasti občanů
2920 Shromažďovací právo: lhůta pro podání námitek proti rozpuštění shromáždění