Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2801 - 2818

Rozhodnutí:

2801 Správní řízení: podjatost pracovníka správního orgánu
2802 Správní řízení: podjatost úřední osoby
2803 Řízení před soudem: místní příslušnost
2804 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
2805 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí Vězeňské služby
2806 Správní trestání: námitky proti záznamu do karty řidiče
2807 Správní trestání: neodvedení poplatku za ukládání odpadů na skládku
2808 Daně: odvod za elektřinu ze slunečního záření
2809 Daň z přidané hodnoty: zvláštní režim obchodníka s použitým zbožím
2810 Cenné papíry: povinnosti a správní delikty obchodníka s cennými papíry
2811 Ochrana osobních údajů: nahodilé zpracování osobních údajů; dokazování v daňovém řízení
2812 Školství: přípustnost odvolání proti rozhodnutí mateřské školy zřízené církví; příslušnost k rozhodnutí o odvolání
2813 Státní občanství: deklaratorní správní rozhodnutí týkající se trvání či zániku státního občanství; nabývání a pozbývání státního občanství; pojem národnost
2814 Důchodové pojištění: zohlednění dob pojištění získaných v zahraničí; snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod
2815 Důchodové pojištění: řízení o změnu výše invalidního důchodu
2816 Kompetenční spory: rozhodnutí orgánu politické strany
2817 Volby do krajského zastupitelstva: kandidátní listiny politických stran a politických hnutí; tvorba koalic
2818 Volby do krajského zastupitelstva: rozlišení neplatnosti voleb, neplatnosti hlasování a neplatnosti volby kandidáta