Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2784 - 2800

Rozhodnutí:

2784 Správní řízení: povaha lhůty pro odvolání soudního exekutora z funkce
2785 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti; opatření proti nečinnosti
2786 Správní trestání: výjimka ze zásady koncentrace řízení
2787 Daňové řízení: zástavní právo; společné jmění manželů
2788 Daňové řízení: nahlížení do spisů
2789 Daň z příjmů: započtení soukromoprávní pohledávky; stanovení daně po prekluzivní lhůtě
2790 Veřejné zakázky: zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění; ochrana výhradních práv
2791 Právo na informace: vnitřní pokyny
2792 Právo průmyslového vlastnictví: řízení o výmazu užitného vzoru
2793 Stavební řízení: šetrnost k zájmům vlastníků sousedících pozemků
2794 Provoz na pozemních komunikacích: podmínky udělení řidičského oprávnění cizímu státnímu příslušníkovi
2795 Volba prezidenta republiky: lhůta k podání návrhu; kontrola petice
2796 Volba prezidenta republiky: registrace kandidátní listiny
2797 Volba prezidenta republiky: aktivní legitimace navrhovatele
2798 Volba prezidenta republiky: povaha petice připojené ke kandidátní listině
2799 Místní referendum: přípustnost konání místního referenda; den a doba hlasování v místním referendu
2800 Místní referendum: účastenství vlastníka pozemku v řízení ve věcech místního referenda