Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 2/2013
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 2746 - 2763

Rozhodnutí:

2746 Řízení před soudem: stavení běhu prekluzivní lhůty po dobu řízení o kasační stížnosti
2747 Správní trestání: zákaz dvojího přičítání
2748 Správní trestání: počátek běhů lhůty pro uložení sankce dle zákona o cenách
2749 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
2750 Daň z přidané hodnoty: registrační povinnost; soustavnost činnosti
2751 Nařízení vlády: odškodnění studentů vysokých škol; aplikace podzákonného právního předpisu
2752 Opatření obecné povahy: nepřípustnost žaloby na ochranu před nezákonným zásahem; vyhlášení voleb do zastupitelstva obce
2753 Advokacie: kárné provinění
2754 Státní občanství: legitimace nemanželského dítěte
2755 Shromažďovací právo: rozpuštění shromáždění; zájmy dítěte
2756 Pobyt cizinců: řízení o udělení víza
2757 Pobyt cizinců: propuštění cizince po zrušení rozhodnutí o zajištění za účelem správního vyhoštění
2758 Ochrana životního prostředí: základní ochranné podmínky národních parků; správní trestání
2759 Místní referendum: oprava návrhu přípravného výboru na konání místního referenda
2760 Místní referenda: jedna otázka o více věcech; přípustnost otázky
2761 Kompetenční spory: pravomoc zvláštního senátu k vydání předběžného opatření
2762 Kompetenční spory: rozhodnutí celního úřadu o uložení povinnosti uhradit náklady spojené s výrobou a zničením neodebraných tabákových nálepek
2763 Kompetenční spory: platby za poskytnutí služeb elektronických komunikací