Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2011
Ročník: 9
Rozhodnutí č: 2434 - 2450

Rozhodnutí:

2434 Řízení před soudem: kompetenční výluka Správní řízení: závazné stanovisko
2435 Řízení před soudem: přezkum podkladových rozhodnutí Zdravotnictví: souhlas s personálním a věcným vybavením a s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením
2436 Řízení před soudem: kompetenční výluka Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: rozkaz velitele vojenského útvaru
2437 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí mateřské školy o ukončení předškolního vzdělávání Škol- ství: rozhodnutí mateřské školy o ukončení předškolního vzdělávání
2438 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zadržení zboží Cla: rozhodnutí o zadržení zboží
2439 Řízení před soudem: přezkum závazné informace o sazebním zařazení zboží Cla: závazná informace o sazebním zařazení zboží
2440 Správní řízení: podání v elektronické formě
2441 Daňové řízení: přezkoumatelnost rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti ve správním soudnictví
2442 Důchodové pojištění: zařazování zaměstnání do pracovních kategorií; snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod
2443 Opatření obecné povahy: negativní vymezení; sazebník úhrad za poskytování informací
2444 Opatření obecné povahy: negativní vymezení; rámcový vzdělávací program Školství: rámcový vzdělávací program
2445 Opatření obecné povahy: změna územního plánu; schvalování územního plánu
2446 Přestupky: přestupek proti občanskému soužití; schválnost
2447 Hospodářská soutěž: zakázané dohody; samostatný produkt relevantního trhu Telekomunikace: povaha dobíjecích kupónů; telekomunikační činnost
2448 Horní právo: odnětí oprávnění k výkonu činnosti technického vedoucího odstřelů
2449 Pozemkové úpravy: schválení návrhu pozemkové úpravy
2450 Stavební řízení: stavební povolení; zachování původní stavby