Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 470 - 497

Rozhodnutí:

470 Volby do Senátu: neplatnost voleb
471 Volby do Senátu: k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb; náležitosti přihlášky k registraci kandidáta
472 Volby do Senátu: k některým otázkám řízení o neplatnosti voleb; tajnost hlasování
473 Volby do Senátu: oznámení o konání voleb
474 Důsledky nesrozumitelnosti a nepředvídatelnosti právní úpravy
475 Kolaudační řízení: překážka věci pravomocně rozhodnuté; zkoumání nicotnosti
476 Živnostenské podnikání: doručování podnikateli
477 Řízení před soudem: žalobní legitimace státu
478 Dualismus práva: odmítnutí ochrany mezinárodní ochranné známce
479 Telekomunikace: přezkoumatelnost rozhodnutí o výši příspěvku na účet univerzální služby
480 Dualismus práva: výmaz užitného vzoru
481 Daň darovací a daň z převodu nemovitostí: dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
482 Řízení před soudem: veřejné projednání věci
483 Kompetenční spory: nařízení předběžného opatření spočívajícího v omezení dispozice s pozemkem
484 Dualismus práva: zavedení nucené správy
485 Kompetenční spory: pohledávky popřené v konkursním řízení; rozhodný právní a skutkový stav
486 Řízení před soudem: kasační stížnost proti neustanovení zástupce
487 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
488 Řízení před soudem: žalobní body
489 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na Řízení
490 Řízení před soudem: náhrada nákladů Řízení při zpětvzetí návrhu pro pozdější chování odpůrce
491 Správní řízení: opatření proti nečinnosti Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
492 Řízení před soudem: rozhodování o ustanovení zástupce
493 Řízení před soudem: přezkoumání rozhodnutí o zastavení Řízení o přestupku
494 Ochrana ovzduší: poplatky za znečišťování ovzduší Přenesení veřejnoprávní povinnosti Poplatkové řízení: rozhodování o odvolání
495 Daňové řízení: dokazování
496 Profesní samospráva: praxe potřebná k udělení licence k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře
497 Řízení před soudem: kasační stížnost proti rozhodnutí o procesním nástupnictví