Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 6/2011
Ročník: 9
Rozhodnutí č: 2288 - 2310

Rozhodnutí:

2288 Řízení před soudem: přihlížení k vadám řízení z úřední povinnosti Mezinárodní ochrana: zjevně nedůvodná žádost; neodůvodnění neudělení doplňkové ochrany
2289 Mezinárodní ochrana: zjevně nedůvodná žádost; humanitární azyl
2290 Mezinárodní ochrana: pronásledování na kumulativním základě; nucený sňatek; polygamní manželství
2291 Správní trestání: výše sankce za přestupek; zahlazení odsouzení
2292 Správní trestání: omezení plateb v hotovosti Omezení plateb v hotovosti: pojem „závazek“; smlouva o půjčce
2293 Autorský zákon: forma vyjádření počítačového programu; kolektivní správa majetkových práv autorských
2294 Veřejné zakázky: zadávání veřejné zakázky veřejným zadavatelem na základě rámcové smlouvy
2295 Hospodářská soutěž: přechod deliktní odpovědnosti na nástupce zaniklého subjektu; zneužití práva Právo Evropské unie: výkladové vodítko; užití na období před vstupem do Evropské unie
2296 Právo Evropské unie: povinnost stanovená nařízením Odpady: přeshraniční přeprava odpadu
2297 Důchodové pojištění: přepočet v zahraničí získaných dob pojištění
2298 Důchodové pojištění: lhůta pro zahájení srážek na úhradu přeplatku na starobním důchodu
2299 Kompetenční spory: půjčka sjednaná ve smlouvě o vzniku závazku veřejné služby
2300 Kompetenční spory: peněžité plnění ze smlouvy o užívání mobilní telekomunikační služby
2301 Kompetenční spory: úhrada za poskytnutí informace
2302 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
2303 Daňové řízení: ručení společníka veřejné obchodní společnosti; daňový nedoplatek
2304 Daňové řízení: předběžná otázka
2305 Řízení před soudem: žalobní legitimace
2306 Kompetenční spory: pojem sporu
2307 Veřejné zdravotní pojištění: rozhodnutí o odstranění tvrdosti zákona
2308 Provoz na pozemních komunikacích: povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření k zjištění ovlivnění alkoholem
2309 Rozpočty: porušení rozpočtové kázně
2310 Evidence obyvatel: zrušení údaje o místu trvalého pobytu