Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 2144 - 2161

Rozhodnutí:

2144 Správní řízení: obnova řízení
2145 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; uložení pokuty v blokovém řízení
2146 Daňové řízení: zástavní právo
2147 Daňové řízení: místní příslušnost správce daně v přezkumném řízení
2148 Daňové řízení: přezkoumání daňového rozhodnutí; provedení daňové kontroly
2149 Daňové řízení: zpráva o daňové kontrole Řízení před soudem: náhrada nákladů řízení
2150 Daňové řízení: procesní postavení spolupracující osoby; lhůta k vyměření daně; důkazní břemeno
2151 Daňové řízení: zpětvzetí odvolání
2152 Daň z příjmů: zdanění dividend
2153 Daň z převodu nemovitostí: osvobození nové stavby od daně; pojem „dřívější užívání stavby“
2154 Sociální zabezpečení: dávky sociální péče; paušální náhrada za výkon funkce přísedícího
2155 Sociální zabezpečení: rozhodnutí o prozatímní dávce; částečný invalidní důchod Řízení před soudem: kompetenční výluka
2156 Pomoc v hmotné nouzi: započítání příspěvku na péči do životního a existenčního minima
2157 Restituce a rehabilitace: podmínka státního občanství Právo Evropské unie: aplikovatelnost Listiny základních práv Evropské unie
2158 Místní referendum: soudní přezkum návrhu na vyhlášení místního referenda; stanovení termínu konání místního referenda
2159 Profesní samospráva: nezákonnost rozhodnutí v důsledku nesprávného složení příslušného orgánu
2160 Hospodářská soutěž: zakázané rozhodnutí sdružení soutěžitelů
2161 Ochrana spotřebitele: pojem „zákazník“ v kontextu cestovních smluv