Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 2/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 448 - 469

Rozhodnutí:

448 Dualismus práva: povaha rozhodnutí správního orgánu o vyvlastnění a o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene
449 Stavební řízení: vyvěšení územního rozhodnutí; účinek doručení
450 Správní řízení: nedostatek řádného doručení rozhodnutí
451 Volby: neplatnost volby kandidáta
452 Interpretace a aplikace práva ve změněných společenských a právních podmínkách Služební poměr vojáka z povolání: odchodné
453 Řízení před soudem: následky nezpůsobilosti být účastníkem Řízení Právo na informace o životním prostředí
454 Řízení před soudem: význam doložky právní moci na rozhodnutí správního orgánu I. stupně
455 Řízení před soudem: odkladný účinek
456 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu
457 Správní řízení: předběžná otázka
458 Správní řízení: přípustnost obnovy řízení
459 Řízení před soudem: chybné označení žalovaného správního orgánu
460 Důchodové pojištění: příplatek k Důchodu podle zákona o soudní rehabilitaci
461 Správní trestání: právo staré a nové
462 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu
463 Hospodářská soutěž: účastenství v řízení Správní řízení: podklady pro rozhodnutí
464 Kompetenční spory: telekomunikační tajemství
465 Kompetenční spory: povinnost platit telekomunikační úhrady
466 Dualismus práva: smlouva o podílu na úhradě nákladů podle energetického zákona
467 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
468 Ceny: porušení závazného postupu při kalkulaci ceny
469 Řízení před soudem: jiná vada Řízení