Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 2116 - 2129

Rozhodnutí:

2116 Řízení před soudem: kasační stížnost podaná výlučně proti výroku o nákladech řízení
2117 Daňové řízení: jednání za právnickou osobu
2118 Ochrana hospodářské soutěže: jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě
2119 Správní řízení: předmět řízení; oprava zřejmých nesprávností; výslech právnické osoby; součásti správního spisu Ochrana hospodářské soutěže: materiální stránka deliktu Správní trestání: správní praxe při ukládání pokut
2120 Volby do Poslanecké sněmovny: nerespektování vnitřních pravidel primárních voleb politické strany
2121 Místní referendum: podmínky pro oddělení části obce; občan obce
2122 Správní trestání: zánik odpovědnosti za správní delikt Rozhlasové a televizní vysílání: běh prekluzivní subjektivní lhůty Správní řízení: vydání rozhodnutí kolegiálním orgánem
2123 Právo Evropské unie: nepřímý účinek směrnice Správní trestání: podmínky odpovědnosti za veřejnoprávní delikt
2124 Právo Evropské unie: označování zboží; zákaz množstevních omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem
2125 Spotřební daně: nárok na vrácení spotřební daně
2126 Ochrana zvířat proti týrání: řízení o nákladech na umístění týraných zvířat do náhradní péče Řízení před soudem: kompetenční výluka
2127 Stavební řízení: účastenství v řízení občanského sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody
2128 Svobodný přístup k informacím: informace, na něž se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost; přístup ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek
2129 Pobyt cizinců: zajištění za účelem předání podle mezinárodní smlouvy