Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2005
Ročník: 3
Rozhodnutí č: 422 - 447

Rozhodnutí:

422 Azyl: důvody pro udělení azylu
423 Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
424 Řízení před soudem: uspokojení navrhovatele
425 Azyl: zastavení řízení pro opakovanou bezdůvodnou absenci u pohovoru
426 Kompetenční spory: pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů
427 Řízení před soudem: důvody kasační stížnosti
428 Pojistné na sociální zabezpečení: odměna členů představenstva akciové společnosti
429 Cenné papíry: k povinnostem Střediska cenných papírů při přeměně podoby cenného papíru
430 Soudní exekutoři: pozastavení výkonu exekutorského úřadu
431 Daň z příjmů:
432 Správní řízení: počátek běhu subjektivní lhůty k podání návrhu na obnovu řízení opomenutým účastníkem
433 Řízení před soudem: vyloučení soudce pro předchozí účast na projednávání věci
434 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy
435 Řízení před soudem: výrok rozhodnutí o kasační stížnosti
436 Správní řízení: účastenství v řízení
437 Daňové řízení: daňová kontrola; plná moc zástupce; doručování
438 Daň z příjmů: zákaz retroaktivity
439 Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem
440 Určení lhůty pro provedení procesního úkonu soudem
441 Řízení před soudem: průkaz neznámého pobytu; náležitosti doručenky
442 Řízení před soudem: vázanost správního orgánu názorem soudu
443 Nemocenské pojištění zaměstnanců: příležitostné zaměstnání
444 Správní trestání: vázanost Správního orgánu zákonem
445 Řízení před soudem: nepřítomnost účastníka Řízení při jednání
446 Daňové řízení: obnova řízení
447 Správní poplatky: návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky