Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 394 - 421

Rozhodnutí:

394 Správní řízení: zjišťování skutkového stavu v řízení pro bezmocnost
395 Kompetenční spory: zamítnutí přihlášky ochranné známky
396 Kompetenční spory: námitky proti zápisu ochranné známky do rejstříku ochranných známek
397 Azyl: důvody pro udělení azylu
398 Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí Řízení před soudem: princip předvídatelnosti rozhodnutí a princip právní jistoty
399 Územní řízení: dělení pozemku
400 Daňové řízení: náležitosti sdělení důvodu rozdílu mezi přiznanou a vyměřenou daní
401 Azyl: sociální skupina
402 Daňové řízení: neplatnost rozhodnutí Daň z příjmů: úhrada pohonných hmot zaměstnancům
403 Kompetenční spory: oprava údajů v katastrálním operátu
404 Řízení před soudem: vada správního Řízení s vlivem na zákonnost
405 Daňové řízení: náležitosti rozhodnutí
406 Přestupky: ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
407 Řízení před soudem: zpětvzetí žaloby
408 Řízení před soudem: podjatost
409 Azyl: rozhodování o překážkách vycestování
410 Starobní důchod: splnění podmínky výchovy dítěte
411 Advokacie: důvody pro zrušení ustanovení advokáta
412 Detail
413 Správní řízení: k zásadě součinnosti
414 Služební poměr: stanovení průměrného hrubého měsíčního platu
415 Služební poměr: soudní pravomoc
416 Řízení před soudem: přezkum správního uvážení Správní Řízení: fikce doručení; rozhodování o výši sankce v odvolacím Řízení Správní Řízení: fikce doručení; rozhodování o výši sankce v odvolacím Řízení
417 Mimosoudní rehabilitace: osvědčení o neplatném skončení pracovního poměru
418 Správní rozhodnutí: nedostatek podpisu oprávněné osoby
419 Řízení před soudem: kasační stížnost
420 Průtahy v řízení
421 Vady řízení před správním orgánem