Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 8/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 2081 - 2098

Rozhodnutí:

2081 Řízení před soudem: zastoupení advokátem
2082 Řízení před soudem: podmínky řízení; postoupení věci příslušnému orgánu
2083 Řízení před soudem: nahlížení do spisu
2084 Řízení před soudem: přezkoumání rozhodnutí o námitce poddlužníka proti exekučnímu příkazu Daňové řízení: námitky poddlužníka proti exekučnímu příkazu
2085 Daňové řízení: zastřené právní úkony
2086 Daňové řízení: osobní účast daňového subjektu; k pojmu „nutný případ“
2087 Daňové řízení: nečinnost správce daně; zahraniční dožádání
2088 Daňové řízení: daňový nedoplatek
2089 Daň z příjmů: účtování o dodání výrobku
2090 Volby do Poslanecké sněmovny: registrace kandidátní listiny; správnost údaje o politické příslušnosti kandidáta
2091 Volby do Poslanecké sněmovny: voličský průkaz Řízení před soudem: ochrana proti nevydání voličského průkazu; „písemnost úkonu“ v řízení ve věcech volebních
2092 Správní trestání: stanovení výše pokuty; osobní a majetkové poměry pachatele
2093 Důchodové pojištění: zaměstnání I. pracovní kategorie
2094 Pobyt cizinců: rodinný příslušník občana EU
2095 Pobyt cizinců: navrácení v předešlý stav; povolení k dlouhodobému pobytu
2096 Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů: věcná příslušnost k projednání přestupku Správní řízení: přezkum nicotného rozhodnutí v přezkumném řízení
2097 Správní řízení: pořizování zvukového záznamu v průběhu ústního jednání; pořádková opatření
2098 Katastr nemovitostí: zřejmý omyl při obnově a vedení katastru