Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 6/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 2050 - 2064

Rozhodnutí:

2050 Řízení před soudem: přezkum usnesení o odložení věci
2051 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o zastavení územního řízení
2052 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy správního řízení
2053 Právo Evropské unie: vzájemná pomoc při vymáhání finanční pohledávky; rozsah přezkumné pravomoci soudů Daňové řízení: doručování daňového výměru; jazyk písemností
2054 Spotřební daň: propadnutí vybraných výrobků
2055 Daňové řízení: lhůta pro vyměření daně v řízení o mimořádných opravných prostředcích a o dodatečném daňovém přiznání
2056 Daňové řízení: dodatečné stanovení daně
2057 Celní právo: držitel zboží
2058 Pojistné na sociální zabezpečení: absence zákonné definice vyměřovacího základu
2059 Rozhodnutí správního orgánu: změna správní praxe
2060 Nemocenské pojištění zaměstnanců: aplikace mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení
2061 Ochrana přírody a krajiny: účastenství občanského sdružení zabývajícího se ochranou životního prostředí ve správním řízení Územní řízení: námitky účastníka
2062 Právo na informace o životním prostředí
2063 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; odmítnutí podrobit se lékařskému vyšetření na výzvu policisty
2064 Advokacie: advokát vykonávající funkci správce konkursní podstaty; vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů