Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 362 - 393

Rozhodnutí:

362 Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti
363 Azyl: azyl za účelem sloučení rodiny
364 Azyl: pojem „sociální skupina“
365 Kompetenční spory: zákon o půdě nebo zákon o mimosoudních rehabilitacích?
366 Řízení před soudem: podjatost soudce
367 Řízení před soudem: doručování
368 Azyl: podmínky pro zastavení řízení
369 Daňové řízení: odůvodnění rozhodnutí o odvolání
370 Detail
371 Řízení před soudem: vliv výkonu trestu odnětí svobody na místní příslušnost
372 Kompetenční spory: rozhodnutí o vlastnictví podle zákona o půdě
373 Správní trestání: odborný dozor nad bezpečností práce
374 Daňové řízení: výrok odvolacího orgánu o změně rozhodnutí
375 Azyl: neurčitý právní pojem a správní uvážení
376 Řízení před soudem: jazyk rozhodnutí
377 Daňové řízení: neplatnost rozhodnutí
378 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
379 Řízení před soudem: postavení občanského sdružení zabývajícího se ochranou jednotlivých složek životního prostředí
380 Řízení před soudem: ustanovení opatrovníka žalobci neznámého pobytu
381 Řízení před soudem: překážka litispendence
382 Daň z přidané hodnoty: zlaté uzanční slitky
383 Řízení před soudem: kompetenční výluka
384 Správní trestání: objektivní odpovědnost
385 Řízení před soudem: nepřítomnost řádně předvolaného účastníka Řízení při jednání
386 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů
387 Řízení před soudem: nedostatek důvodů rozhodnutí
388 Azyl: k podmínkám udělení azylu za účelem sloučení rodiny
389 Celní právo: odpovědnost za Celní delikt
390 Výsluhové náležitosti bývalých vojáků z povolání: zjišťování průměrného hrubého měsíčního platu
391 Důchodové pojištění: vyměřovací základ za období před 1. lednem 1996
392 Řízení před soudem: lhůta pro podání kasační stížnosti
393 Řízení před soudem: kompetenční výluka a vady správního Řízení