Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 3/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 1995 - 2012

Rozhodnutí:

1995 Řízení před soudem: návrh na ustanovení konkrétního zástupce
1996 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy
1997 Řízení před soudem: zrušení rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně
1998 Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu; řízení o zajištění cizince
1999 Ochrana zemědělského půdního fondu: rozhodnutí v pochybnostech Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka
2000 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; závaznost nálezů Ústavního soudu Daňové řízení: daňová kontrola
2001 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy Daňové řízení: zajišťovací příkaz
2002 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odstranění tvrdostí zákona Správní řízení: náležitosti rozhodnutí
2003 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem Služební poměr: nahlížení do osobního spisu
2004 Místní referendum: počátek běhu lhůty pro vyvěšení usnesení o vyhlášení referenda a pro oznámení o době a místě konání
2005 Místní referendum: členství v okrskové komisi; kampaň pro místní referendum
2006 Místní referendum: nepřípustnost konání
2007 Politické strany: důvody pro rozpuštění politické strany
2008 Územní plánování: opatření obecné povahy; námitky; schvalování a přezkum územního plánu
2009 Územní plánování: politika územního rozvoje; opatření obecné povahy
2010 Daňové řízení: daňový nedoplatek
2011 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; materiální stránka přestupku
2012 Pozemní komunikace: uzavření veřejně přístupné účelové komunikace