Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 2/2010
Ročník: 8
Rozhodnutí č: 1980 - 1994

Rozhodnutí:

1980 Řízení před soudem: posuzování včasnosti žaloby
1981 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odvolání z funkce vedoucího státního zástupce ve správním soudnictví
1982 Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy Daňové řízení: zástavní právo
1983 Daňové řízení: plná moc; daňová kontrola
1984 Daň z příjmů: výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení a zdanitelných příjmů; zaplacené úroky z půjčky
1985 Daň z příjmů: zdanění příjmů neziskových subjektů
1986 Právo Evropské unie: přímý účinek směrnice Daň z přidané hodnoty: přeplatek na dani zaviněný správcem daně
1987 Místní poplatky: poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1988 Hospodářská soutěž: k pojmu „relevantní trh“; zvláštní způsob prodeje zboží narušující hospodářskou soutěž
1989 Stavební řízení: účastenství v řízení; postavení správce konkursní podstaty v řízení
1990 Stavební řízení: povolení změny v užívání stavby
1991 Důchodové pojištění: posuzování doby práce v zahraničí; výpočet národního důchodu osoby migrující v rámci Společenství
1992 Kompetenční spory: rozhodnutí o vrácení „volací jistiny“
1993 Dualismus práva: náhrada za znárodněný majetek
1994 Kompetenční spory: smluvní pokuta vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací