Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 12/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1947 - 1961

Rozhodnutí:

1947 Řízení před soudem: pravomoc k přezkumu usnesení zastupitelstva obce
1948 Řízení před soudem: účinky nálezu Ústavního soudu; zánik příslušnosti rozšířeného senátu k rozhodování
1949 Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odložení věci u návrhového přestupku
1950 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě
1951 Utajované informace: zjištění zpravodajských služeb Řízení před soudem: rozsah přezkumu rozhodnutí vydaného v bezpečnostním řízení
1952 Kompetenční spory: přezkum procesního rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci
1953 Shromažďovací právo: zákaz shromáždění; skutečný účel shromáždění; princip proporcionality
1954 Daň z přidané hodnoty: prekluze práva uplatnit daňový odpočet; odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
1955 Pobyt cizinců: neudělení víza k pobytu nad 90 dnů; právo na vstup na území; právo na rodinný život
1956 Mezinárodní ochrana: nové skutečnosti odůvodňující opakovanou žádost
1957 Svobodný přístup k informacím: informace související s trestním řízením
1958 Finanční arbitr: informační povinnost vydavatele elektronických platebních prostředků
1959 Veřejné zakázky: veřejný zadavatel
1960 Zaměstnanost: povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti
1961 Důchodové pojištění: doba pojištění získaná před rozdělením ČSFR; sídlo zaměstnavatele