Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 11/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1924 - 1946

Rozhodnutí:

1924 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o udělení víza
1925 Řízení před soudem: rozhodnutí o ustanovení advokáta
1926 Řízení před soudem: aplikace právního předpisu, který na věc nedopadá
1927 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských zemí ES
1928 Řízení před soudem: pořádková pokuta v řízení o kasační stížnosti
1929 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
1930 Řízení před soudem: doručování zahraniční právnické osobě
1931 Řízení před soudem: nezákonný zásah Rozhlasové a televizní vysílání: upozornění na porušení licenčních podmínek
1932 Kompetenční spory: rozhodnutí nahrazující dohodu vlastníků souvisejících vodovodů a kanalizací
1933 Kompetenční spory: rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření
1934 Místní poplatky: poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství
1935 Daň z příjmů: k pojmu „účetní jednotka“
1936 Daňové řízení: provedení důkazů získaných v trestním řízení; zásada bezprostřednosti dokazování
1937 Daňové řízení: dodatečné daňové přiznání
1938 Správní trestání: přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
1939 Územní samospráva: regulace obecně závaznou vyhláškou Správní trestání: sankce za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce
1940 Zbraně a střelivo: nabývání střeliva; evidence střeliva
1941 Územní plánování: územní opatření o stavební uzávěře
1942 Utajované skutečnosti: bezpečnostní riziko
1943 Mezinárodní ochrana: zásada jednoty rodiny a ochrana zájmů dítěte
1944 Svobodný přístup k informacím: služební hodnocení policisty Ochrana osobních údajů: jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu
1945 Hospodářská soutěž: komunikace vnitrostátního soutěžního úřadu s Evropskou komisí; zneužití dominantního postavení
1946 Ochrana přírody a krajiny: zásahy do krajinného rázu Řízení před soudem: znalecký posudek