Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1906 - 1923

Rozhodnutí:

1906 Řízení před soudem: dokazování; zásada koncentrace
1907 Řízení před soudem: okolnosti rozhodné pro určení příslušnosti soudu; změna právní úpravy
1908 Řízení před soudem: zohlednění práva Společenství z úřední povinnosti Ochrana přírody a krajiny: výjimka ze zákazu rušení a usmrcování volně žijícího ptactva
1909 Řízení před soudem: pravomoc správních soudů Pobyt cizinců: úhrada nákladů spojených se správním vyhoštěním cizince
1910 Opatření obecné povahy: změna územního plánu Řízení před soudem: aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy; odpůrce v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy
1911 Kompetenční spory: k pojmu „spor“; spor o neexistující pravomoc
1912 Kárná řízení ve věcech soudců: zahlazení kárného opatření
1913 Mezinárodní ochrana: k pojmu „pronásledování“
1914 Policie České republiky: plnění úkolů v souvislosti s trestním řízením Ochrana osobních údajů: žádost o likvidaci nepravdivých osobních údajů
1915 Nemocenské pojištění zaměstnanců: aplikace mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení Rozhodnutí správního orgánu: ustálená správní praxe; legitimní očekávání
1916 Sociální zabezpečení: přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení
1917 Daň z přidané hodnoty: osoba povinná k dani; ekonomická činnost
1918 Správní trestání: soulad sankce za přestupek s ústavním pořádkem
1919 Stavební řízení: ohlášení jednoduché stavby
1920 Ochranné známky: rozlišovací způsobilost ochranné známky
1921 Místní referendum: vady návrhu na konání místního referenda; předčasně podaný návrh
1922 Volby do Evropského parlamentu: sestavení seznamu voličů
1923 Pozemní komunikace: stanovení rozsahu úprav místní komunikace