Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 9/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1884 - 1905

Rozhodnutí:

1884 Řízení před soudem: lhůta pro podání žaloby; podání žaloby u nepříslušného správního orgánu
1885 Utajované skutečnosti: bezpečnostní riziko Řízení před soudem: rozsah přezkumu rozhodnutí obsahujícího utajované skutečnosti
1886 Daňové řízení: právo klást otázky osobám přezvědným
1887 Daňové řízení: obnova řízení
1888 Daňové řízení: postup správce daně při rozhodování o odvolání
1889 Daňové řízení: kritéria pro stanovení výše penále
1890 Daň z příjmů fyzických osob: výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů; finanční pronájem
1891 Daň z převodu nemovitostí: k úplatnosti převodu
1892 Daň z převodu nemovitostí: převod nemovitosti ve společném jmění manželů; osoba poplatníka
1893 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně; osvobození prodeje podniku nebo jeho části
1894 Silniční daň: vozidlo s největší povolenou hmotností alespoň 12 tun; zánik daňové povinnosti
1895 Loterie: povolení provozování výherních hracích přístrojů; pojem „sousedství“
1896 Veřejné zakázky: plnění stejného nebo srovnatelného druhu; výše peněžitého závazku ze zadání veřejné zakázky
1897 Ochranné známky: pravděpodobnost záměny
1898 Přestupky: nutná obrana
1899 Zbraně a střelivo: posouzení bezúhonnosti
1900 Státní občanství: osvědčení o státním občanství
1901 Vodovody a kanalizace: rozhodnutí o provedení technického auditu Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti rozhodnutí
1902 Státní sociální podpora: přeplatek na příspěvku na bydlení
1903 Zaměstnanost: vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro plnou invaliditu
1904 Služební poměr: porušení služební povinnosti zvlášť závažným způsobem
1905 Služební poměr: osobní příplatek