Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 10/2004
Ročník: 2
Rozhodnutí č: 332 - 361

Rozhodnutí:

332 Řízení před soudem: nesrozumitelnost kasační stížnosti jako důvod jejího odmítnutí
333 Správní řízení: odstranění nedostatku průkazu plné moci
334 Detail
335 Odpady: kontrolní činnost
336 Kompetenční spory: cena za propojení
337 Kompetenční spory: vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
338 Kompetenční spory: pojem sporu
339 Kompetenční spory: pojem ústředního správního úřadu
340 Řízení před soudem: meze přezkumu rozhodnutí o zastavení daňového Řízení
341 Správní řízení: náležitosti rozhodnutí; tlumočník Celní řízení: nezákonný dovoz
342 Řízení před soudem: potřeba tlumočníka
343 Azyl: zastavení řízení pro neznámý pobyt žalobce
344 Živnostenské podnikání: zrušení Živnostenského oprávnění pro porušení právních předpisů závažným způsobem
345 Azyl: místo hlášeného pobytu Řízení před soudem: určení místní příslušnosti v azylové věci
346 Řízení před soudem: zastavení Řízení o opravném prostředku v přechodném období
347 Zaměstnanost: účinky a povaha rozhodnutí o vyřazení uchazeče o Zaměstnání z evidence
348 Politické strany: pozastavení činnosti pro nepředložení výroční finanční zprávy
349 Azyl: pozitivní a negativní předpoklady udělení azylu
350 Profesní samospráva: pojem „výkon advokacie“
351 Daňové řízení: přeplatek na dani
352 Řízení před soudem: vázanost správního orgánu právním názorem soudu
353 Kolektivní investování: opatření k nápravě
354 Věci volební: podmínka vyslovení neplatnosti voleb
355 Vodní právo: správce vodního toku
356 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění: promlčení Pojistného a penále
357 Správní řízení: obnova řízení
358 Správní řízení: řízení o rozkladu
359 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu
360 Prameny práva; principy právní jistoty a jednoty právního řádu; spravedlnost a rozumnost jako výkladové směrnice
361 Hypoteční úvěry: dotace poskytnutá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám