Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 5/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1810 - 1831

Rozhodnutí:

1810 Řízení před soudem: zastoupení v řízení před krajským soudem
1811 Řízení před soudem: plná moc udělená advokátovi
1812 Řízení před soudem: náhradní doručení
1813 Pozemkové úpravy: rozhodování v případě podání žaloby k soudu Řízení před soudem: rozhodování o odkladném účinku
1814 Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o odvolání proti územnímu souhlasu Stavební řízení: povaha sdělení úřadu o neopodstatněnosti námitek proti územnímu souhlasu
1815 Stavební zákon: zrušení územního rozhodnutí po vydání stavebního povolení; obnova stavebního řízení Územní řízení: námitky účastníků řízení v novém řízení po zrušení územního rozhodnutí
1816 Stavební zákon: možnost uplatnění svépomoci; nepovolená stavba
1817 Právo na informace: odvolací orgán
1818 Místní referendum: rozhodnutí soudu o vyhlášení referenda; den vyhlášení
1819 Evidence obyvatel: rodné číslo
1820 Daň z příjmů: dary přijaté v souvislosti s podnikáním
1821 Daň z přidané hodnoty: nárok na odpočet daně účtované osobě povinné v souvislosti s náklady exekuce; osoby povinné k dani
1822 Daňové řízení: lhůta k doplnění odvolání
1823 Celní řízení: ztráta zboží umístěného ve svobodném celním skladu; vznik celního dluhu
1824 Celní právo: celní řízení; celní dluh Správní trestání: celní delikt
1825 Mezinárodní ochrana: důkazní prostředky; hodnocení důkazů
1826 Pobyt cizinců: žádost o povolení k trvalému pobytu; k pojmu „neprodleně“
1827 Hospodářská soutěž: k pojmu „soutěžitel“; zneužití dominantního postavení Správní trestání: vztah generální klauzule a dílčích skutkových podstat
1828 Státní památková péče: obnova kulturní památky Státní podnik: právo hospodaření k pozemku; součást pozemku
1829 Telekomunikace: úhrada prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby
1830 Myslivost: uvedení společenstva do souladu s novou právní úpravou
1831 Řízení před soudem: kompetenční výluka Správní řízení: sdělení úřadu o nezahájení přezkumného řízení