Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 4/2009
Ročník: 7
Rozhodnutí č: 1789 - 1809

Rozhodnutí:

1789 Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu
1790 Řízení před soudem: podání kasační stížnosti u nepříslušného soudu
1791 Řízení před soudem: aplikovatelnost právního předpisu
1792 Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury; zpochybnění závěrů rozšířeného senátu
1793 Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem; změna rodného čísla
1794 Opatření obecné povahy: místní úprava provozu na pozemní komunikaci dopravní značkou
1795 Územní plánování: vymezení zastavěného území Opatření obecné povahy: odůvodnění
1796 Kompetenční spory: rozhodnutí o zaplacení cen za propojení veřejných telekomunikačních sítí
1797 Správní trestání: přestupky v silniční dopravě Přestupky: blokové řízení
1798 Správní trestání: užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím
1799 Celní řízení: k pojmu „zřejmé zanedbání“
1800 Ceny: ekonomicky oprávněné náklady
1801 Spotřební daně: předmět daně z tabáku
1802 Daň z příjmů: ukončení podnikatelské činnosti
1803 Daň z příjmů: úprava základu daně po změně způsobu uplatňování výdajů; povaha odměny správce konkursní podstaty jakožto pohledávky
1804 Účetnictví: dohadné položky aktivní
1805 Ochrana spotřebitele: informace o ceně výrobků a služeb
1806 Mezinárodní ochrana: pronásledování z důvodu náboženství; zjišťování skutkového stavu
1807 Utajované informace: zaměstnanci ozbrojených sil
1808 Utajované informace: časová působnost právních předpisů
1809 Osoby odvlečené do SSSR: československé státní občanství