Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail sbírky

Číslo: 1/2003
Ročník: 1
Rozhodnutí č: 1 - 42

Rozhodnutí:

1 Právo na informace: řízení
2 Zrušení právního předpisu Ústavním soudem ve vztahu k rozhodování ve správním soudnictví
3 Státní občanství: k pojmu „trvale žije“
4 Rozhodování ve věcech soukromoprávních: zákon o půdě
5 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
6 Kasační stížnost a její náležitosti
7 Služební poměr: okamžik zjištění důvodu propuštění
8 Řízení před soudem: chybějící podmínky pro určení místní příslušnosti soudu
9 Řízení před soudem: osoba zúčastněná na Řízení
10 Řízení před soudem: kompetenční žaloba
11 Rozhodnutí správního orgánu: nepřezkoumatelnost
12 Rozhodnutí správního orgánu: materiální a formální pojetí
13 Političtí vězni: k pojmu „vdova“
14 Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
15 Daňové řízení: nahlížení do spisu
16 Služební poměr: přezkoumání rozhodnutí Služebního funkcionáře soudem
17 Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu ve věci soukromého práva
18 Azyl: k pojmu „projížděl územím“
19 Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
20 Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost Energetika: působnost správních orgánů Rozhodnutí správního orgánu: nicotnost Energetika: působnost správních orgánů
21 Příslušníci zahraničních armád: podmínka českého státního občanství Řízení před soudem: rozhodování o náhradě nákladů řízení
22 Zaměstnanost: zprostředkování Zaměstnání
23 Nakládání s nebezpečnými odpady Řízení před soudem: vada řízení
24 Kolektivní investování: pojem důvěryhodnosti Kolektivního investování
25 Zaměstnanost: zprostředkování Zaměstnání
26 Řízení před soudem: nezákonnost rozhodnutí správního soudu
27 Řízení před soudem: zásada perpetuatio fori
28 Azyl: humanitární azyl
29 Celní právo: určení celního prostoru
30 Soudní pravomoc
31 Řízení před soudem: rozhodnutí správního orgánu
32 Územní samospráva: žalobní legitimace městské části hlavního města Prahy Územní samospráva: žalobní legitimace městské části hlavního města Prahy
33 Důchodové pojištění: posuzování zdravotního stavu
34 Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti
35 Místní poplatky: rozhodování obce v samostatné a přenesené působnosti
36 Správní řád: rozhodování o námitce podjatosti
37 Ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů Ochrany přírody; zásah do významného krajinného prvku
38 Daňové řízení: stanovení Daňové povinnosti za použití pomůcek
39 Daňové řízení: dokazování
40 Vývoz ohrožených druhů: náležitosti stanoviska vědeckého orgánu CITES
41 Vady stavebního řízení
42 Azyl: povinnost tvrzení v řízení o azyl