Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Detail rozšířeného senátu

Pořadí věci RS 6/2013
Usnesení o postoupení věci 8 As 55/2012 - 23 (28.02.2013) 8 As 55/2012 - 23 (28.02.2013)
Rozhodnutí, od kterého se předkládající senát hodlá odchýlit 5 As 57/2010 - 79 (27.05.2011) 5 As 57/2010 - 79 (27.05.2011)
Anotace rozhodnutí/právní otázky I. Informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se podle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zásadně poskytují. II. Povinný subjekt neposkytne informace o platu zaměstnance poskytovaném z veřejných prostředků (§ 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) jen výjimečně, pokud se tato osoba na podstatě vlastní činnosti povinného subjektu podílí jen nepřímo a nevýznamným způsobem a zároveň nevyvstávají konkrétní pochybnosti o tom, zda v souvislosti s odměňováním této osoby jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně.
Čj. rozhodnutí rozšířeného senátu 8 As 55/2012 - 62 (22.10.2014) 8 As 55/2012 - 62 (22.10.2014)
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 3155/2015 Sb. NSS č. 3155/2015 Sb. NSS