Nejvyšší správní soud
    
 

Detail rozšířeného senátu

Pořadí věci RS 11/2012
Usnesení o postoupení věci 8 Ans 2/2012 - 249 (11.07.2012) 8 Ans 2/2012 - 249 (11.07.2012)
Rozhodnutí, od kterého se předkládající senát hodlá odchýlit 1 Ans 2/2009 - 79 (16.09.2009) 1 Ans 2/2009 - 79 (16.09.2009) 1 Ans 3/2011 - 54 (27.10.2011) 1 Ans 3/2011 - 54 (27.10.2011) 7 Ans 1/2007 - 100 (18.10.2007) 7 Ans 1/2007 - 100 (18.10.2007) 7 Ans 10/2010 - 105 (07.10.2010) 7 Ans 10/2010 - 105 (07.10.2010)
Anotace rozhodnutí/právní otázky Účastník řízení je povinen vyčerpat prostředek ochrany proti nečinnosti podle § 80 odst. 3 správního řádu před podáním žaloby podle § 79 s. ř. s. i za situace, kdy se domáhá ochrany proti nečinnosti ústředního správního úřadu.
Čj. rozhodnutí rozšířeného senátu 8 Ans 2/2012 - 278 (20.05.2014) 8 Ans 2/2012 - 278 (20.05.2014)
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS č. 3071/2014 Sb. NSS č. 3071/2014 Sb. NSS