Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka Na 86/2008
navrhovatel xxx
Věc Sociální ochrana - Sociální pomoc 

Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Meritorní rozhodnutí - Jinak - jiný výsledek 19.3.2008
Vypravení rozhodnutí 19.3.2008