Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 7 Azs 15/2008
stěžovatel xxx
účastník řízení Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky
Věc Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku 
Soud Krajský soud v Hradci Králové 
Spisová značka 28 Az 30/2007 
Správní orgán Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky 
Č.j.správního orgánu OAM - 1181/VL-07-K03-2006 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 17.4.2007
Datum rozhodnutí krajského soudu 28.11.2007
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Meritorní rozhodnutí - Usnesení - odmítnuto 22.5.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 20.6.2008
Vypravení rozhodnutí 20.6.2008