Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 1 Azs 21/2008
stěžovatel xxx
účastník řízení Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky
Věc Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku 
Soud Krajský soud v Hradci Králové 
Spisová značka 29 Az 8/2007 
Správní orgán Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky 
Č.j.správního orgánu OAM-731/VL-10-HA08-2006 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 16.1.2007
Datum rozhodnutí krajského soudu 8.11.2007
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Meritorní rozhodnutí - Usnesení - odmítnuto 21.5.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 5.6.2008
Vypravení rozhodnutí 29.5.2008