Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 3 As 16/2008
stěžovatel xxx
účastník řízení Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov
Věc Pozemky a zeměměřictví 
Soud Krajský soud v Ostravě 
Spisová značka 22 Ca 194/2005 
Správní orgán Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Přerov 
Č.j.správního orgánu PÚ-750/05-202.2/Fo 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 8.7.2005
Datum rozhodnutí krajského soudu 31.10.2007
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Zkrácené znění rozhodnutí 31.1.2015
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zamítnuto 12.6.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 24.6.2008
Vypravení rozhodnutí 16.6.2008
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č.11/2008 25.11.2008