Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 5 Afs 42/2008
stěžovatel xxx
účastník řízení Finanční úřad v Hradci Králové
Věc Daně - daň z příjmů 
Soud Krajský soud v Hradci Králové 
Spisová značka 31 Ca 176/2006 
Správní orgán Finanční úřad v Hradci Králové 
Č.j.správního orgánu 151090/06/228940/7181 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 22.8.2006
Datum rozhodnutí krajského soudu 24.10.2007
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Procesní rozhodnutí - Usnesení - nepřiznání odkl. účinku 4.6.2008
Vypracování rozhodnutí 9.6.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 24.4.2018
Vypravení rozhodnutí 9.6.2008
Nabytí právní moci 13.6.2008
Zkrácené znění rozhodnutí 31.1.2015
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno a vráceno 29.1.2009
Vypracování rozhodnutí 5.2.2009
Anonymizovaná verze rozhodnutí 9.2.2009
Vypravení rozhodnutí 9.2.2009