Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 7 Azs 14/2008
stěžovatel xxx
stěžovatel xxx
stěžovatel xxx
stěžovatel xxx
účastník řízení Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky
Věc Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku 
Soud Krajský soud v Brně 
Spisová značka 56 Az 159/2007 
Správní orgán Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky 
Č.j.správního orgánu OAM-516/LE-05-ZA07-2006 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 10.9.2007
Datum rozhodnutí krajského soudu 23.1.2008
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Datum rozhodnutí krajského soudu 29.8.2008
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zamítnuto 2.4.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 22.4.2008
Vypravení rozhodnutí 22.4.2008