Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 4 As 20/2008
stěžovatel Za zelenou Skuteč, občanské sdružení
účastník řízení Krajský úřad Pardubického kraje
Věc Životní prostředí - ochrana přírody a krajiny 
Soud Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice 
Spisová značka 52 Ca 22/2007 
Správní orgán Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
Č.j.správního orgánu 8679-1/2007/OŽPZ 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 13.6.2007
Datum rozhodnutí krajského soudu 29.11.2007
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Procesní rozhodnutí - Usnesení - přiznání odkl. účinku 13.3.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 24.4.2018
Vypravení rozhodnutí 14.3.2008
Nabytí právní moci 21.3.2008
Zkrácené znění rozhodnutí 31.1.2015
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zrušeno a vráceno 21.8.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 11.9.2008
Vypravení rozhodnutí 4.9.2008
Publikováno ve Sbírce rozhodnutí NSS pod č.3/2009 31.3.2009