Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 6 Azs 18/2008
stěžovatel xxx
účastník řízení Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky
Věc Azyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku 
Soud Krajský soud v Brně 
Spisová značka 56 Az 26/2007 
Správní orgán Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky 
Č.j.správního orgánu OAM-1021/VL-10-12-2006 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 12.2.2007
Datum rozhodnutí krajského soudu 24.9.2007
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 7.3.2008
Meritorní rozhodnutí - Usnesení - odmítnuto 24.4.2008
Anonymizovaná verze rozhodnutí 9.5.2008
Vypravení rozhodnutí 9.5.2008
Nabytí právní moci 21.5.2008