Nejvyšší správní soud
    
 

Informace o řízení vedeném u NSS

Spisová značka 3 Ads 119/2010
stěžovatel xxx
účastník řízení Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ostrava
Věc Sociální ochrana - Nemocenské pojištění 
Soud Krajský soud v Ostravě 
Spisová značka 43 Cad 118/2007 
Správní orgán Česká správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ostrava 
Č.j.správního orgánu xxx 

Datum zahájení řízení u krajského soudu 2.7.2007
Datum rozhodnutí krajského soudu 26.10.2009
Napadlo k Nejvyššímu správnímu soudu 9.9.2010
Zkrácené znění rozhodnutí 9.12.2010
Meritorní rozhodnutí - Rozsudek - zamítnuto 9.12.2010
Vypracování rozhodnutí 9.12.2010
Anonymizovaná verze rozhodnutí 10.12.2010
Vypravení rozhodnutí 10.12.2010
Nabytí právní moci 28.12.2010