Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Právní věty

Rozhodnutí č: 2114

Pobyt cizinců: osvědčení o oprávněnosti pobytu Rozhodnutí správního orgánu: ustálená správní praxe

Tzv. „překlenovací štítek“, vydávaný žadatelům o pobyt na území ČR do jejich cestovních dokladů, je osvědčením ve smyslu části čtvrté správního řádu z roku 2004. Jakkoli § 87y zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ani směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES takový postup nepředpokládají, při splnění podmínek uvedených v citovaném ustanovení jsou správní orgány „překlenovací štítek“ povinny vydat, neboť jde o ustálenou správní praxi.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31.05.2010, čj. 2 Ans 1/2009 - 71)