Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Právní věty

Rozhodnutí č: 3155

Právo na informace: informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků

I. Informace o platech zaměstnanců placených z veřejných prostředků se podle § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zásadně poskytují.
II. Povinný subjekt neposkytne informace o platu zaměstnance poskytovaném z veřejných prostředků (§ 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) jen výjimečně, pokud se tato osoba na podstatě vlastní činnosti povinného subjektu podílí jen nepřímo a nevýznamným způsobem a zároveň nevyvstávají konkrétní pochybnosti o tom, zda v souvislosti s odměňováním této osoby jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně.
(Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.10.2014, čj. 8 As 55/2012 - 62)