Nejvyšší správní soud
    
 
NOVINKY E-MAILEM

Právní věty

Rozhodnutí č: 2394

Stavební zákon: výrobek plnící funkci stavby

Pojmu „výrobek plnící funkci stavby“ je nutno rozumět tak, že se jedná o výrobek, který plní takovou funkci, jakou obvykle plní stavby ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006. Nejpodstatnějším charakteristickým znakem výrobku plnícího funkci stavby ve smyslu stavebního zákona je to, že se jedná o výrobek umístěný na určitém konkrétním místě trvale nebo dlouhodobě. Takovým výrobkem může být např. i silniční vozidlo.
(Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 08.12.2010, čj. 10 Ca 280/2008 - 78)